Vertrouwelijkheidsbeleid

 

Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft en in vol vertrouwen kunt winkelen.

 

Wanneer je de website www.planetparfum.com gebruikt, moet Planet Parfum soms persoonsgegevens verzamelen, meer bepaald bij het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling of de inschrijving op de newsletter.

 

Wij behandelen jouw persoonsgegevens overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Door onze e-commerce website te gebruiken, aanvaard je formeel de manier waarop Planet Parfum de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt zoals hieronder bepaald.

 

 

Verwerkte gegevens en doel van de verwerking

 

 • je e-mailadres, je naam en voornaam en alle andere identificatiegegevens (login, wachtwoord, enz.)
 • je postadres en telefoonnummer
 • alle andere informatie die je vrijwillig hebt verstrekt tijdens het gebruik van de website of sommige van zijn functies

 

Planet Parfum verwerkt deze persoonsgegevens om:

 

 • de online geplaatste bestellingen uit te voeren
 • informatieaanvragen te beantwoorden
 • de inhoud van de site te verbeteren
 • je in te lichten over updates van de website
 • later contact met je op te nemen om je op de hoogte te brengen van promoties, nieuwe producten of evementen ("direct marketing")

 

Opgelet: de weigering om bepaalde informatie te verstrekken kan het onmogelijk maken om bepaalde diensten van de e-shop te gebruiken.

 

Veiligheid

 

Planet Parfum verbindt zich ertoe alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onvrijwillige wijziging, beschadiging of verspreiding. Om deze veiligheid te garanderen, maakt Planet Parfum gebruik van een versleuteling van de communicatie tussen de server en je computer en periodieke back-ups.

 

 

Overdracht van uw gegevens aan derden

 

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij aan externe dienstverleners, in het kader van de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. Deze externe dienstverleners zijn ten opzichte van Planet Parfum gebonden door contractuele bepalingen die de bescherming van je persoonsgegevens garanderen.  Ze verwerken je gegevens enkel in opdracht van Planet Parfum.

 

 

Direct marketing

 

Je persoonsgegevens kunnen door Planet Parfum worden verwerkt in het kader van onze directmarketingcampagnes (zie hieronder) zoals de verzending van promoties via e-mail of gewone post.

 

Deze informatie wordt je enkel per e-mail verzonden op voorwaarde dat:

 • je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd (informatieaanvraag geformuleerd via de website)
 • je reeds klant bent bij Planet Parfum, voor zover je ons je e-mailadres hebt bezorgd, deze communicatie betrekking heeft op soortgelijke producten of diensten aan deze die je reeds hebt gekocht en je je zich, tijdens de vergaring van je gegevens of later, niet tegen een dergelijke communicatie hebt verzet

 

Deze informatie kan jouw ook via gewone post worden toegestuurd, tenzij je je zich daartegen verzet.

 

De modaliteiten voor de uitoefening van het hierboven beoogde recht op verzet worden hierna bepaald ("Uw rechten").

 

Jouw rechten

 

Je hebt het recht toegang te vragen tot je persoonsgegevens en deze te laten rechtzetten in geval van onjuistheden.  Indien je deze rechten wilt uitoefenen, kan je:

 • aanmelden op je persoonlijke account met je e-mailadres en wachtwoord waarna je je persoonlijke informatie kant wijzigen

 

Je hebt tevens het recht om je, op elk moment en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Indien je dit recht wilt uitoefenen, kan je:

 • je uitschrijven uit alle e-mailcorrespondentie met behulp van de daartoe voorziene link onderaan elke e-mail die je van Planet Parfum ontvangt

 

Cookies

 

Het is niet nodig het gebruik van cookies in je browser toe te laten om toegang te krijgen tot onze website. Een cookie is een tekstbestandje dat op het toestel van de gebruiker wordt opgeslagen door de server van de bezochte website. Dat gebeurt tijdens het eerste bezoek. De gebruiker kan de cookies op elk moment verwijderen. Opgelet: de cookies actief laten zal het navigeren bevorderen.

 


Soorten cookies die Planet Parfum gebruikt

 

Planet Parfum gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies (functionele cookies) zijn onontbeerlijk voor de goede werking van de site of sommige functies ervan. Andere cookies (niet-functionele cookies) laten ons toe uw navigatie op de website te verbeteren, statistieken op te maken over het gebruik van onze site en je promoties aan te bieden.

 

 

Cookies van derden


Google Analytics

 

De verzameling van gegevens door Google Analytics gebeurt steeds anoniem. De websites met deze dienst kunnen de gebruiksgegevens dus niet aan een of meerdere personen linken.

De cookies van Google Analytics stellen ons in staat het gedrag van de gebruikers (anoniem) te begrijpen. Dankzij deze cookies kunnen wij het succes van onze pagina's meten en de ervaring van de gebruiker verbeteren.


Aanbevelingscookies / Google Remarketing

Dit soort cookies wordt gebruikt om inhoud weer te geven die overeenstemt met de interesses van de gebruiker en voor de goede werking van onze site.

 

Personalisatiecookies 

Deze cookie wordt gebruikt om een relevante inhoud weer te geven voor de gebruikers die op de site zijn ingeschreven.

 

Logbestanden

 

Planet Parfum registreert ook de volgende gegevens wanneer je deze website bezoekt:

 • jouw IP-adres
 • de externe website die je naar deze website heeft doorverwezen
 • de pagina's die je op deze website hebt bezocht
 • de datum en het uur waarop je elke pagina hebt bezocht

 

 

Deze gegevens worden louter voor statistische doeleinden verzameld en om je ervaring op onze website te blijven verbeteren. De aldus verzamelde gegevens zijn in geen geval gelinkt aan jouw persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens de registratieprocedure.

 

 

Functie "naar een vriend(in) sturen"

 

Op onze website hebt je de mogelijkheid informatie of inhoud die je interessant vindt, per e-mail naar personen naar keuze te sturen. Hiertoe vragen wij je de volgende velden over jezelf in te vullen: voornaam en e-mailadres. Wij verzoeken je ook ons de voornaam en het e-mailadres op te geven van je vriend(in) om de informatie te kunnen verzenden. Vervolgens wordt de e-mail via Planet Parfum gericht aan de bestemmeling, onder jouw verantwoordelijkheid. Planet Parfum registreert of bewaart geen gegevens over deze verzending. Wij verzamelen deze gegevens om de technische verzending van jouw e-mail te kunnen verzekeren. Deze communicatie valt onder privécorrespondentie, geen enkel ander commercieel of publicitair gebruik van de inhoud of informatie is toegelaten.

 

 

Delen op sociale netwerken

 

Op onze website kan je de inhoud delen op de volgende sociale netwerken: Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter en Google+.

 

Deze publicaties zijn vergezeld van vermeldingen opgesteld door Planet Parfum die echter gepersonaliseerd kunnen worden. Bij het delen van informatie van onze website via sociale netwerken, wordt de inhoud van de servers van Planet Parfum geëxporteerd en verzonden (geüpload) naar de websites van de verschillende sociale netwerken. Dit gebruik is vervolgens geregeld door de gebruiksvoorwaarden van de websites van deze sociale netwerken. Wij bevelen je dan ook aan deze te raadplegen. Vanaf dat moment valt de van onze website geëxporteerde inhoud volledig onder jouw verantwoordelijkheid. Planet Parfum zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor om het even welk gebruik, exploitatie of actie zodra de inhoud van zijn website is geëxporteerd.

 

Wijziging

 

Planet Parfum behoudt zich het recht voor zijn Vertrouwelijkheidsbeleid op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Dit beleid werd een laatste keer gewijzigd en herzien op 31/10/2014

 

 

Contactgegevens

 

Planet Parfum is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en waakt over de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens.    

Planet Parfum nv

 

Lenniksebaan 551

1070 Brussel

België