Informatie nota businesskaart
Door de toekenning van de businesskaart te verzoeken en/of door het gebruik ervan te aanvaarden, erkent u dat Planet Parfum NV (Lenniksebaan 551, 1070 Brussel - « Planet Parfum ») bepaalde persoonsgegevens u aangaande verwerkt, met inbegrip uw naam en voornaam, taal, geslacht (mannelijk / vrouwelijk), geboortedatum, postadres en/of e-mail, mobiele telefoonnummer, naam van het bedrijf waartoe u behoort, klantenkaartnummer, klantennummer, aankoopgeschiedenis (winkelmandnummer, datum en tijd van aankoop, identi catie van de winkel, productreferentie, productbeschrijving, bedrag inclusief belastingen, met en zonder korting, beweging (debet/credit) van loyaliteitspunten) en gegevens over de aanbiedingen en voordelen waarop de klantenkaart u recht geeft. De rechtsgronden van de verwerking zijn de noodzaak voor de uitvoering van het klantenkaartcontract of, wat de direct marketing via e-mail of tekstbericht op uw mobiele telefoon betreft, de toestemming.

Planet Parfum verwerkt uw persoonsgegevens om uw gebruik van de klantenkaart te beheren en om de kortingen, promoties en andere voordelen toe te passen waarop deze u recht geeft, evenals voor directmarketingdoeleinden. U erkent dat Planet Parfum uw persoonsgegevens mag meedelen aan externe dienstverleners en onderaannemers, uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden, en tegenover dewelke Planet Parfum de gepaste maatregelen heeft getro en ter bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en zich, in het bijzonder, heeft verzekerd van de ondertekening van Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de controle van de toetreding van onze partners aan het Privacy Shield, in voorkomend geval. U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen door de hieronder beschreven procedure te volgen. Indien u daarmee instemt, kan Planet Parfum u promotionele en/of informatieve e-mails of tekstberichten verzenden met betrekking tot de producten en diensten van Planet Parfum. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door Planet Parfum, en om de recti catie of de wissing (in voorkomend geval) ervan te bekomen in het geval deze onjuist of niet noodzakelijk zouden zijn.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan. Om uw rechten uit te oefenen, dient u een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Planet Parfum aan het e-mailadres privacy@planetparfum.be of naar het hierboven vermelde postadres van Planet Parfum, met een kopie van uw identiteitskaart of ander identi catiedocument. Indien u, op eender welk moment, wenst dat Planet Parfum stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, kan u zich op elk moment, kosteloos en zonder enige rechtvaardiging te moeten verscha en, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, door de hierboven beschreven procedure te volgen. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking.

Versie 07/05/2018

Informatie nota klantenkaart
Door de toekenning van de klantenkaart te verzoeken en/of door het gebruik ervan te aanvaarden, erkent u dat Planet Parfum NV (Lenniksebaan 551, 1070 Brussel - « Planet Parfum ») bepaalde persoonsgegevens u aangaande verwerkt, met inbegrip uw naam en voornaam, taal, geslacht (mannelijk / vrouwelijk), geboortedatum, postadres en/of e-mail, mobiele telefoonnummer, klantenkaartnummer, klantennummer, aankoopgeschiedenis (winkelmandnummer, datum en tijd van aankoop, identi catie van de winkel, productreferentie, productbeschrijving, bedrag inclusief belastingen, met en zonder korting, beweging (debet/ credit) van loyaliteitspunten) en gegevens over de aanbiedingen en voordelen waarop de klantenkaart u recht geeft. De rechtsgronden van de verwerking zijn de noodzaak voor de uitvoering van het klantenkaartcontract of, wat de direct marketing via e-mail of tekstbericht op uw mobiele telefoon betreft, de toestemming.

Planet Parfum verwerkt uw persoonsgegevens om uw gebruik van de klantenkaart te beheren en om de kortingen, promoties en andere voordelen toe te passen waarop deze u recht geeft, evenals voor directmarketingdoeleinden. U erkent dat Planet Parfum uw persoonsgegevens mag meedelen aan externe dienstverleners en onderaannemers, uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden, en tegenover dewelke Planet Parfum de gepaste maatregelen heeft getro en ter bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en zich, in het bijzonder, heeft verzekerd van de ondertekening van Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de controle van de toetreding van onze partners aan het Privacy Shield, in voorkomend geval. U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen door de hieronder beschreven procedure te volgen. Indien u daarmee instemt, kan Planet Parfum u promotionele en/of informatieve e-mails of tekstberichten verzenden met betrekking tot de producten en diensten van Planet Parfum. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door Planet Parfum, en om de recti catie of de wissing (in voorkomend geval) ervan te bekomen in het geval deze onjuist of niet noodzakelijk zouden zijn.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan. Om uw rechten uit te oefenen, dient u een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Planet Parfum aan het e-mailadres privacy@planetparfum.be of naar het hierboven vermelde postadres van Planet Parfum, met een kopie van uw identiteitskaart of ander identi catiedocument. Indien u, op eender welk moment, wenst dat Planet Parfum stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, kan u zich op elk moment, kosteloos en zonder enige rechtvaardiging te moeten verscha en, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, door de hierboven beschreven procedure te volgen. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking.

Versie 07/05/2018

Informatie nota van Schoonheidsinstituten
Door schoonheidsverzorgingen te verzoeken bij de Schoonheidsinstituten van Planet Parfum, erkent u dat Planet Parfum NV (Lenniksebaan 551, 1070 Brussel - « Planet Parfum ») bepaalde persoonsgegevens u aangaande verzamelt en verwerkt, met inbegrip uw naam, voornaam, taal, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, de soorten zorg of lessen die worden gekozen, het schoonheidsinstituut dat wordt gekozen en de datum en het tijdstip van de afspraken, teneinde uw afspraak te organiseren en/of de genoemde schoonheidsbehandelingen te leveren. De rechtsgrondslag van de verwerking is de noodzaak voor de uitvoering van precontractuele maatregelen en van het contract voor het verlenen van schoonheidsverzorgingsdiensten.

De mensen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de werknemers van de Schoonheidsinstituten van Planet Parfum, inclusief zorgverleners. U erkent dat Planet Parfum uw persoonsgegevens mag meedelen aan externe dienstverleners en onderaannemers, uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden, en tegenover dewelke Planet Parfum de gepaste maatregelen heeft getro en ter bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en zich, in het bijzonder, heeft verzekerd van de ondertekening van Modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de controle van de toetreding van onze partners aan het Privacy Shield, in voorkomend geval. U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen door de hieronder beschreven procedure te volgen. U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzameld en verwerkt door Planet Parfum, en om de recti catie of de wissing (in voorkomend geval) ervan te bekomen in het geval deze onjuist of niet noodzakelijk zouden zijn.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de Europese Unie waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan. Om uw rechten uit te oefenen, dient u een geschreven en ondertekend verzoek te verzenden naar Planet Parfum aan het e-mailadres privacy@planetparfum.be of naar het hierboven vermelde postadres van Planet Parfum, met een kopie van uw identiteitskaart of ander identi catiedocument. Indien u, op eender welk moment, wenst dat Planet Parfum stopt met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, kan u zich op elk moment, kosteloos en zonder enige rechtvaardiging te moeten verscha en, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden, door de hierboven beschreven procedure te volgen. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking.

Versie 07/05/2018